ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย “ภาคีแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวพร้อมถุงปันน้ำใจสู้ภัยโควิด”

ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย “ภาคีแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวพร้อมถุงปันน้ำใจสู้ภัยโควิด” วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย นายสุรชัย ไชยกมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย นายสมาน ศรีสวัสดิ์ กำนันตำบลโชคชัย พร้อมด้วยภาคีการพัฒนา ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ครัวเรือน นายขุน เพ็ชรไพร ม.7 ต.โชคชัย และ นายบัวลอย คำนนท์ ม.3 ต.นิคมคำสร้อย
โดยมีกิจกรรมที่ให้การช่วยเหลือของภาคีการพัฒนา ดังนี้ 1. อำเภอนิคมคำสร้อยมอบถุงปันสุข ต้านภัยโควิด 2.พัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อยมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 3. องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยสร้างห้องน้ำ 4. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นแรงงานในการปรับปรุงพื้นที่บ้าน
//สถานีข่าว พช. CNS นิคมคำสร้อย รายงาน// Change for Good เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 43 times, 1 visits today)