ข่าว@“พช.นิคมคำสร้อย ประชุมบุคลากรขับเคลื่อนการดำเนินงาน Quarter สุดท้ายของปีงบประมาณ 2563 ”

ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย ประชุมบุคลากรขับเคลื่อนการดำเนินงาน Quarter สุดท้ายของปีงบประมาณ 2563 ” วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ประชุมบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อถอดบทเรียนสรุปผลการดำเนินงานเดือนที่ผ่านมา และวางแผนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของจังหวัด และ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน Quarter สุดท้ายของปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย
//สถานีข่าว พช. CNS นิคมคำสร้อย รายงาน// Change for Good เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 25 times, 1 visits today)