พช.นิคมคำสร้อย? วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อยตกเกณฑ์ จปฐ.

?@พช.นิคมคำสร้อย? วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายชายสิทธิ์ ส [...]

อ่านต่อ

?@พช.นิคมคำสร้อย? วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานเปิดโครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

?@พช.นิคมคำสร้อย? วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายชายสิทธิ์ ส [...]

อ่านต่อ

?@พช.นิคมคำสร้อย? วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ร่วมดำเนินงานโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา

?@พช.นิคมคำสร้อย? วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายชายสิทธิ์ ส [...]

อ่านต่อ

@พช.นิคมคำสร้อย ร่วมกิจกรรม “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา

?@พช.นิคมคำสร้อย? วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายสุวิทย์ จัน [...]

อ่านต่อ

?@พช.นิคมคำสร้อย? “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักส่วนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารขยายผลสู่โรงเรียน

?@พช.นิคมคำสร้อย? “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐ [...]

อ่านต่อ

ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย “ภาคีแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวพร้อมถุงปันน้ำใจสู้ภัยโควิด”

ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย “ภาคีแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูร [...]

อ่านต่อ

ข่าว @ พช. นิคมคำสร้อย “ยกย่องเชิดชูเกียรติกลุ่ม องค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ยกระดับการทำงานและสร้างขวัญกำลังใจ”

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นาย [...]

อ่านต่อ