“พช. นิคมคำสร้อย” ติวเข้มเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนงาน Quarter 4

ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย” วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 เพื่อถอดบทเรียนสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และวางแผนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของจังหวัด และ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน Quarter 4 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย

(Visited 42 times, 1 visits today)