พช.นิคมคำสร้อยเสริมพลังผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดกิจกรรมทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยว ณ บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

?@พช.นิคมคำสร้อย?

พช.นิคมคำสร้อยเสริมพลังผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดกิจกรรมทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยว ณ บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

<<วันที่ ๒๙ มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2563 ณ บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัยอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
<>>กิจกรรมในการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยว ณ บ้านชัยมงคล มีจำนวน 10 โปรแกรม ดังนี้
1.โปรแกรมท่องเที่ยว ตะกร้าร้อยล้าน สานสายในรัก
2.โปรแกรมท่องเที่ยว กล้วยอบเนยแม่สมศรีชัยมงคล
3.โปรแกรมท่องเที่ยว ข้าวโคพสามสหาย
4.โปรแกรมท่องเที่ยว ตองอินทร์ พาขวัญ พารวย
5.โปรแกรมท่องเที่ยว แหนมหมู
6.โปรแกรมท่องเที่ยว ของฝากจากใจชัยมงคล
7.โปรแกรมท่องเที่ยว เปรี๊ยวซ่าท้ากวน
8.โปรแกรมท่องเที่ยว ลายคราม 33
9.โปรแกรมท่องเที่ยว หมูโอ่งเดียว
10.โปรแกรมท่องเที่ยว ไหว้พระใหญ่ภูดานแต้
ภาพ/ข่าวโดย สพอ.นิคมคำสร้อย
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 101 times, 1 visits today)