ข่าว @ พช. นิคมคำสร้อย “สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล”

ข่าว @ พช. นิคมคำสร้อย “สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภ [...]

อ่านต่อ

พช.นิคมคำสร้อยเสริมพลังผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดกิจกรรมทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยว ณ บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

?@พช.นิคมคำสร้อย? พช.นิคมคำสร้อยเสริมพลังผู้ประกอบการเพ [...]

อ่านต่อ