ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย เป็นเมืองที่สุขภาพดี” พช.นิคมคำสร้อยเสริมพลังผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ)

ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย เป็นเมืองที่สุขภาพดี” พช.นิคมคำสร้อยเสริมพลังผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ)
<<วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดโมลีมงคลวนาวาส บ้านเตาถ่าน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
<<นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน ได้ร่วมพบปะ พูดคุยให้กำลังใจ และแลกเปลี่ยนแนวคิดกระบวนการ D-HOPE กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ) การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ) กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2563 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 20 คน แยกเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Champ) จำนวน 10 คน และภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชนในพื้นที่จำนวน 10 คน
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย โดยนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เป็นผู้ดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแนวทางและเงื่อนไขโครงการ
ได้ร่วมพบปะ พูดคุยให้กำลังใจ และแลกเปลี่ยนแนวคิดกระบวนการ D-HOPE กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ)
" สถานีข่าว พช. CNS นิคมคำสร้อย รายงาน

(Visited 66 times, 1 visits today)