@พช. นิคมคำสร้อย ประชุมแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน Quarter 3-4 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย

ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย เป็นเมืองที่สุขภาพดี” วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อถอดบทเรียนสรุปผลการดำเนินงานเดือนที่ผ่านมา และวางแผนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของจังหวัด และ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน Quarter 3-4 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย

(Visited 46 times, 1 visits today)