@ พช.นิคมคำสร้อย “มีกิน มีใช้ มีแบ่งปัน มีเก็บ” คัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด ประจำปี 2563

@ พช.นิคมคำสร้อย “มีกิน มีใช้ มีแบ่งปัน มีเก็บ” คัดเลือ [...]

อ่านต่อ

ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชนในพื้นที่ฯ

ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย เป็นเมืองที่สุขภาพดี” วันที่ 15 [...]

อ่านต่อ

ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย เป็นเมืองที่สุขภาพดี” พช.นิคมคำสร้อยเสริมพลังผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ)

ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย เป็นเมืองที่สุขภาพดี” พช.นิคมคำ [...]

อ่านต่อ

@พช. นิคมคำสร้อย ประชุมแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน Quarter 3-4 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย

ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย เป็นเมืองที่สุขภาพดี” วันที่ 2 [...]

อ่านต่อ

ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย เป็นเมืองที่สุขภาพดี” วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อถอดบทเรียนสรุปผลการดำเนินงานเดือนที่ผ่านมา และวางแผนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของจังหวัด และ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน Quarter 3-4 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย

[...]

อ่านต่อ