(@) พช.นิคมคำสร้อย #” เมืองสุขภาพดี” เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเอง

(@) พช.นิคมคำสร้อย #” เมืองสุขภาพดี” เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองและ  วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายวิษณุ ทองบพิตร นว.พช.ปก.ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสาธิตอาชีพการทำแหนมหมูและการทำไข่เค็ม
นายดำรงค์ หนองแคน ผญบ.หนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 เปิดเผยว่า การดำเนินงานกิจกรรมสาธิตอาชีพเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่ดีสามารถส่งเสริมให้ชาวบ้านมีความรู้ในเรื่องของการทำไข่เค็มและแหนมหมูให้นำกลับไปต่อยอดในครัวเรือนและขยายผลเป็นกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านต่อไป
ในการนี้ได้ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน รายงานผลปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “Change For Good”
//สถานีข่าว พช. CNS นิคมคำสร้อย รายงาน//

(Visited 77 times, 1 visits today)