@พช.นิคมคำสร้อย เมืองสุขภาพดี เปิดปฏิบัติการ ”Quick win” 90 วัน ฅนมุก ปลูกผักทุกครัวเรือน

@พช.นิคมคำสร้อย เมืองสุขภาพดี เปิดปฏิบัติการ ”Quick win” 90 วัน ฅนมุก ปลูกผักทุกครัวเรือน ภายใต้แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร??✌??

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย >>นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เปิดปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ฅนมุก ปลูกผักทุกครัวเรือน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างกระแสและกระตุ้นให้กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว เป็นต้นแบบให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผญบ. ในพื้นที่ ในการนี้ นางเกศลา  ทองคำเจริญ พร้อมด้วย จนท.พช. ทุกคน คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี และผู้นำ อช. เข้าร่วมกิจกรรม ????

✌ ฅนมุก ปลูกผักทุกครัวเรือน

? พช. นิคมคำสร้อยรายงาน : รายงาน

 

(Visited 48 times, 1 visits today)