(@) พช.นิคมคำสร้อย #” เมืองสุขภาพดี” ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

(@) พช.นิคมคำสร้อย #” เมืองสุขภาพดี”

“พช.นิคมคำสร้อย

วันที่ ๑ พฤษภาคม 2563 ณ วัดคำแสนสุข บ้านคำแสนสุข ม.๑๓ ต.นิคมคำสร้อย ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ ๑ ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นายสมาน พั่วโพธิ์พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นายชายสิทธ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย คณะสงฆ์วัดคำแสนสุข (วัดหนองจำปา) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ผู้นำ อช. ผู้นำชุมชนและชาวบ้านคำแสนสุข ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ ๑ ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย ต้นประดู่ มะค่าโม่ง ตะเคียนทอง ฯลฯ
ในการนี้ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมทีมงานให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

//สถานีข่าว พช. CNS นิคมคำสร้อย รายงาน//

 

(Visited 56 times, 1 visits today)