“ผู้นำต้องทำก่อน” Quick win แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ???

@พช.นิคมคำสร้อย เมืองสุขภาพดี ”Quick win” แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ???
“ผู้นำต้องทำก่อน” ✌️????
>>นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เปิดปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างกระแสและกระตุ้นให้กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว เป็นต้นแบบให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผญบ. ในพื้นที่ โดยผักที่ปลูกได้แก่ ถั่วฝักยาว แตงกวา แคบ้าน พริก มะเขือ น้ำเต้า ฟักทอง รวมทั้งสิ้น 7 ชนิด
ในการนี้ นางเกศลา ทองคำเจริญ พร้อมด้วย จนท.พช. ทุกคน และผู้นำ อช. ตำบลนิคมคำสร้อยและตำบลโชคชัย เข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านพักนายอำเภอ ที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ?????
✌️ คนนิคมคำสร้อย สุขภาพดี ปลูกผักกินเอง??
? พช. นิคมคำสร้อย : รายงาน

(Visited 147 times, 1 visits today)