“พช. นิคมคำสร้อย เป็นเมืองที่สุขภาพดี”วันที่ 25 มีนาคม 2563 ดำเนินมาตรการป้องกันเร่งด่วนในภาวะสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

?@“พช. นิคมคำสร้อย เป็นเมืองที่สุขภาพดี”วันที่ 25 มีนาคม 2563

✏สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย โดยนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคน ดำเนินงานมาตรการเร่งด่วนในภาวะสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางของกรมฯและนโยบายของจังหวัด

✏ โดยเน้นย้ำให้ จนท.พช. สพอ.นิคมคำสร้อยทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด พร้อมให้คำแนะนำกับพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการ ในประเด็นสำคัญ ดังนี้

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

– สวมใส่หน้ากากอนามัย

– เว้นระยะห่างทางสังคม

– ล้างมือด้วยเจลบ่อย ๆ

– สวมใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว เพื่อลดการสัมผัส

– สร้างเครือข่ายดูแล เฝ้าระวังทางสาธารณสุข

” สถานีข่าว พช. CNS นิคมคำสร้อย รายงาน

(Visited 41 times, 1 visits today)