– ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย เป็นเมืองที่สุขภาพดี” นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานในการประชุม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

– ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย เป็นเมืองที่สุขภาพดี” นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานในการประชุม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันนี้ (25 ก.พ. 63) ณ หอประชุม   ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย  อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

 

นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานในการประชุม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สทบ สาขา 8 จังหวัดมุกดาหาร มาให้ข้อมูลและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ

นางเกศลา ทองคำเจริญ  พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ในฐานะเลขานุการคณะอนุฯ กทบ. ยินดีให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ที่มุ่งสนับสนุนศักยภาพด้านการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทั้งด้านการผลิต แปรรูป การบริการประชาชน การจ้างแรงงาน การส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจฐานราก

(Visited 165 times, 1 visits today)