@พช.นิคมคำสร้อย “สร้างความผาสุกในองค์กร ผลผลิตจาก โคก สำนักงาน โมเดล”

@ สพอ.นิคมคำสร้อย วันที่ 29 ม.ค. 2563 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ พช. ร่วมทำกิจกรรมสร้างความผาสุกในองค์กร เก็บผลผลิตจาก โคก สำนักงาน โมเดล กะหล่ำปลีปลอดสารพิษ เสริมสร้างสมรรถนะด้านสุขภาพที่ดีให้แก่บุคลากร ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย

(Visited 44 times, 1 visits today)