@ สพอ.นิคมคำสร้อย วันที่ 17 ม.ค. 2562 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่โคก หนอง นา เตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้ตรวจราชการกรม

@ สพอ.นิคมคำสร้อย วันที่ 17 ม.ค. 2562 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่โคก หนอง นา เตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ นายโฮม อุคำ เลขที่ 26/1 หมู่ 5 บ้านบะ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย

(Visited 128 times, 1 visits today)