@พช.นิคมคำสร้อย ประชุมเครือข่าย OTOP จัดแสดงและจำหน่ายสินค้างานกาชาด

@ สพอ.นิคมคำสร้อย วันที่ 3 ม.ค. 2562 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอนิคมคำสร้อย วางแผนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP เด่นของอำเภอ โดยมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP แสดงความประสงค์เข้าร่วมจำหน่ายเบื้องต้น 15 กลุ่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย

(Visited 35 times, 1 visits today)