@พช.นิคมคำสร้อย เตรียมกิจกรรมงานกาชาดและของดี 250 ปี มุกดาหาร

@ สพอ.นิคมคำสร้อย วันที่ 3 มกราคม 2563 นายนิรันดร์  ละม้ายศรี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานการประชุม (กพสอ.) เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมงานกาชาดและของดี 250 ปี มุกดาหาร ในการนี้ นางเกศลา ทองคำเจริญ พอ.นิคมคำสร้อยเข้าร่วมประชุมพร้อมให้คำแนะนำการเขียนโครงการขอรับเงินอุดหนุน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย

 

(Visited 208 times, 1 visits today)