“ผู้ตรวจ พช. เขตตรวจราชการที่ 11 ลงพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล” ร่วมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา

@พช.นิคมคำสร้อย วันที่ 21 มกราคม 2563 นายวิฑูรย์ นวลนุก [...]

อ่านต่อ

@ สพอ.นิคมคำสร้อย วันที่ 17 ม.ค. 2562 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่โคก หนอง นา เตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้ตรวจราชการกรม

@ สพอ.นิคมคำสร้อย วันที่ 17 ม.ค. 2562 นางเกศลา ทองคำเจร [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย งานกาชาดและงานของดี 250 ปี มุกดาหาร “OTOP ของดีอำเภอนิคมคำสร้อย 8 วัน เงินสะพัดกว่าหนึ่งแสนสามหมื่นบาท

@ พช.นิคมคำสร้อย เมืองสุขภาพดี วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๓ นางเกศ [...]

อ่านต่อ