@ สพอ.นิคมคำสร้อย จัดทำ (Family Folder) แก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ลดความเหลื่อมล้ำ

@ สพอ.นิคมคำสร้อย วันที่ 25 ธ.ค. 2562 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้ทีมงาน ติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 38,000 บาท/คน/ปี ที่มีสถานะครัวเรือนต้องสงเคราะห์ ม. 10 ต.นิคมคำสร้อย, ม.5 ต.นาอุดม, ม.7 ต.โชคชัย และ ม.6 ต.ร่มเกล้า  ในการนี้ได้จัดทำ (Family Folder) ตามนโยบายรัฐบาลเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม อำเภอนิคมคำสร้อย

(Visited 154 times, 1 visits today)