@ สพอ.นิคมคำสร้อย “สานพลัง สร้างข่าย ขยายผล ทุนสวัสดิการงานกาชาด 63″

@ สพอ.นิคมคำสร้อย “สานพลัง สร้างข่าย ขยายผล ทุนสวัสดิการงานกาชาด 63” วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายชายสิทธิ์  สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอนิคมคำสร้อย ในการนี้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วย นางสาวนัทธมน ห้วยทราย เจ้าหน้าที่ สทบ. แจ้งแนวทางและทิศทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ ปี 2563 งานรวมน้ำใจไทนิคม ช่วยงานกาชาด ปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย

 

(Visited 73 times, 1 visits today)