@ สพอ.นิคมคำสร้อย ขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน

@ สพอ.นิคมคำสร้อย ขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายวิษณุ ทองบพิตร ออกเยี่ยมครัวเรือนหัวไวใจสู้ ปลูกพืชผักไว้กินเอง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ หมู่ 4,7,12 ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย

 

(Visited 88 times, 1 visits today)