@สพอ.นิคมคำสร้อย “รวมใจไทนิคม ช่วยงานกาชาด ปี 2563

@สพอ.นิคมคำสร้อย วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายชายสิทธิ์  สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ประชาชนจิตอาสา ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์บริจาคทรัพย์และสิ่งของ รวมน้ำใจไทนิคม ช่วยงานกาชาด ปี 2563 ในการนี้ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมทีมงานเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย

(Visited 145 times, 1 visits today)