@สพอ.นิคมคำสร้อย สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ลดรายจ่ายบุคลากร

@สพอ.นิคมคำสร้อย สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ลดรายจ่ายบุคลากร
นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย นำทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย  ใช้พื้นที่หน้าสำนักงานฯ ปลูกผักสวนครัวไว้เป็นต้นแบบให้ส่วนราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ดูเป็นตัวอย่าง การลดรายจ่ายปลูกผักกินเอง (ผักออแกนิค) ไร้โรคภัย สุขภาพดี. อายุยืนยาว…ช่วงเย็นๆ ผ่อนคลายจากเครื่องคอมฯด้วยการรดน้ำผัก เก็บผลผลิต.. พัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย นี้  มีรักปลูกผักกินเอง

 

(Visited 162 times, 1 visits today)