@สพอ.นิคมคำสร้อย วางแผนขับเคลื่อนงานจากฐานราก

@ สพอ.นิคมคำสร้อย 16 ธันวาคม 2562 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานตำบลและการปฏิบัติงาน วางแผนการขับเคลื่อนงาน การสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก ติดตามผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์กรมฯ ภารกิจเร่งด่วนจังหวัด/อำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย

 

(Visited 16 times, 1 visits today)