(สพอ.นิคมคำสร้อย) พช.นิคมฯ บูรณาการร่วมกับกรมธนารักษ์ ประสานกลุ่ม OTOP อ.นิคมฯ ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอนิคมฯ

? มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง ?

⏭ สพอ.นิคมคำสร้อย

วันพุธที่ ๒๗​ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ได้รับการประสานจากทางธนารักษณ์จังหวัดมุกดาหาร เรื่องอธิบดีกรมธนารักษ์ ได้เดินทางมาประชุมฯ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดำเนินการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ โดยมีนายนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนิคมฯ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๐๐ คน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ได้ประสานกลุ่ม OTOP อ.นิคมฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอนิคมฯ โดยมีกลุ่มนงลักษณ์ตะกร้าสาน (บ้านชัยมงคล), กลุ่มแปรรูปสินค้าทางการเกษตร (น.ส.ปริมประภา ห้วยทราย) บ้านชัยมงคล, กลุ่มทอผ้าบ้านกกแดง, กลุ่มเย็บจักเสื้อเย็บมือโบราณ (บ้านบะ), กลุ่มปลาส้มบ้านเรืองเจริญ และกลุ่มไข่เค็ม (บ้านด่านมน) เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในบริเวณงานฯ ดังกล่าว ซึ่งมียอดการจำหน่ายสินค้ากลุ่ม OTOP อ.นิคมฯ ในครั้งนี้ ทั้งสิ้น ๑๑,๕๐๐ บาท

ณ บริเวณลานเอนกประสงค์บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

⏭ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

>> Website : http://district.cdd.go.th/nikhomkhamsoi/

>> Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009672817224

>> YouTube : https://www.youtube.com/user/nayyaiwaiwai/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1&view_as=subscriber

(Visited 57 times, 1 visits today)