(สพอ.นิคมคำสร้อย) ภาคีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.นิคมฯ ร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ครบรอบ ๑๕ ปี

? มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง ?

⏭ สพอ.นิคมคำสร้อย

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ครบรอบ ๑๕ ปี และกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน

โดยมีนายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย  เป็นตัวแทนเข้ารับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินปี ๒๕๖๒ พร้อมด้วยผู้แทนจากกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอนิคมคำสร้อย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ได้เข้าร่วมในในกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งยอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมุกดาหารในครั้งนี้ เป็นจำนวนยอดผ้าป่า ทั้งสิ้น ๑๖๐,๙๙๙ บาท

นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับตัวแทนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคำนางโอก ทั้งนี้ยังมีพิธีมอบใบประกาศฯ พร้อมกับเงินรางวัล ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล ผลการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคำนางโอก หมู่ที่ ๕ ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ อีกด้วย

ณ วัดบรรพตมโนรมย์ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

⏭ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

>> Website : http://district.cdd.go.th/nikhomkhamsoi/

>> Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009672817224

>> YouTube : https://www.youtube.com/user/nayyaiwaiwai/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1&view_as=subscriber

(Visited 68 times, 1 visits today)