(สพอ.นิคมคำสร้อย) สพอ.นิคมฯ ร่วมประชุมฯ (อกส.อ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ พร้อมพิจารณากลั่นกรองโครงการให้สมาชิกสตรีฯ อ.นิคมฯ

? มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง ?

⏭ สพอ.นิคมคำสร้อย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑​ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ซึ่งนางเกศลา​ ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ได้ชี้แจงวาระการประชุมฯ ในครั้งนี้

โดยมีนายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานในที่ประชุมฯ พร้อมทั้งให้นโยบายฯ กับสมาชิกกองทุนพัมนาบทบาทสตรีอำเภอนิคมคำสร้อย ซึ่งเนื้อหาวาระการประชุมฯ เพื่อรายงานผลการอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ที่ผ่านมานั้น ได้รับเงินอุดหนุน จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๗๓๑,๒๑๐.- บาท, ได้รับเงินทุนหมุนเวียน ที่ผ่านคณะอนุกรรมการฯ อำเภอ จำนวน ๑๖ โครงการ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดทั้งหมด จำนวน ๑๖ โครงการ เป็นเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

ในส่วนเรื่องที่พิจารณานั้น สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอนิคมคำสร้อย ได้ยื่นโครงการขอรับการงบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียน(เงินกู้) ในครั้งนี้ จำนวน ๒๖ โครงการ  งบประมาณสี่ล้านกว่าบาทถ้วน

ณ​ ห้องประชุมพระเทพสุทธิโมลี ที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย (ชั้น ๒) อำเภอ​นิคมคำ​สร้อย​ จังหวัด​มุกดาหาร

⏭ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

>> Website : http://district.cdd.go.th/nikhomkhamsoi/

>> Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009672817224

>> YouTube : https://www.youtube.com/user/nayyaiwaiwai/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1&view_as=subscriber

(Visited 57 times, 1 visits today)