(สพอ.นิคมคำสร้อย) พช.นิคมฯ นัดเคลียร์เบื้องต้นกับตัวแทนสตรีฯ ทั้ง ๗ ตำบล เรื่องเงินทุนฯ “สตรี”

? มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง ?

⏭ สพอ.นิคมคำสร้อย

วันอังคารที่ ๑๙​ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ประชุมร่วมกับตัวแทนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล (ทั้ง ๗ ตำบล) โดยมีนางเกศลา​ ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานในที่ประชุมฯ เพื่อกลั่นรองโครงการฯ ที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเบื้องต้น

ณ​ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอ​นิคมคำ​สร้อย​ จังหวัด​มุกดาหาร

⏭ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

>> Website : http://district.cdd.go.th/nikhomkhamsoi/

>> Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009672817224

>> YouTube : https://www.youtube.com/user/nayyaiwaiwai/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1&view_as=subscriber

(Visited 185 times, 1 visits today)