(สพอ.นิคมคำสร้อย) พช.นิคมฯ รวมมือกันกวาดล้าง “ขยะ” ส่งเสริมฯ Project “อุโมงค์ทองคำ”

? มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง ?

⏭ สพอ.นิคมคำสร้อย

วันอังคาร​ที่ ๑๒​ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๒

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย สานต่อนโยบาย “นิคมฯ เมืองสะอาด”  โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อยร่วมกันเตรียมพื้นที่ด้านหน้าสำนักงานฯ เพื่อเตรียมปลูกต้นไม้มงคล “ต้นทองอุไร” และส่งเสริมการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ยังทำกิจกรรม ๕ ส. ด้านหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย อีกด้วย

สนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า และพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกระทำความดีให้กับประเทศชาติ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชนทุกคน

ณ​ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอ​นิคมคำ​สร้อย​ จังหวัด​มุกดาหาร

⏭ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

>> Website : http://district.cdd.go.th/nikhomkhamsoi/

>> Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009672817224

>> YouTube : https://www.youtube.com/user/nayyaiwaiwai/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1&view_as=subscriber

(Visited 95 times, 1 visits today)