(สพอ.นิคมคำสร้อย) พช.ออกติดตาม เยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการฯ ปี ๒๕๖๓ ในพื้นที่ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย

? มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง ?

 สพอ.นิคมคำสร้อย

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายนางสาวพันสี คุณธรรม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ออกติดตาม เยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ปี ๒๕๖๓ ในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย

ทั้งนี้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายนายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลนาอุดม และผู้นำ อช. ตำบลนาอุดม ร่วมติดตามในการจัดเก็บข้อมูลพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย

 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
>> Website : http://district.cdd.go.th/nikhomkhamsoi/
>> Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009672817224
>> YouTube : https://www.youtube.com/user/nayyaiwaiwai/videos…
#Change for Good​ ?
? สำนักข่าว พช.นิคมคำสร้อย รายงาน
(Visited 48 times, 1 visits today)