(สพอ.นิคมคำสร้อย) พช.นิคมฯ บูรณาการร่วมกับกรมธนารักษ์ ประสานกลุ่ม OTOP อ.นิคมฯ ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอนิคมฯ

? มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง ? ⏭ สพอ.นิคมคำสร้อย วันพุธท [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ภาคีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.นิคมฯ ร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ครบรอบ ๑๕ ปี

? มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง ? ⏭ สพอ.นิคมคำสร้อย วันที่ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคำนางโอก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผลการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๒

? มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง ? ⏭ สพอ.นิคมคำสร้อย วันศุกร [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) สพอ.นิคมฯ ร่วมประชุมฯ (อกส.อ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ พร้อมพิจารณากลั่นกรองโครงการให้สมาชิกสตรีฯ อ.นิคมฯ

? มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง ? ⏭ สพอ.นิคมคำสร้อย วันพฤหั [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) พช.ออกติดตาม เยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการฯ ปี ๒๕๖๓ ในพื้นที่ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย

? มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง ? ⏭ สพอ.นิคมคำสร้อย วันศุกร [...]

อ่านต่อ