(สพอ.นิคมคำสร้อย) สตรีตำบลโชคชัย ล้นทะลัก! หอประชุมฯ แย่งกันเข้าฐานอย่างชุลมุน

? มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง ?

⏭ สพอ.นิคมคำสร้อย

วันเสาร์​ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อยร่วมกับคณะกรรมการสตรีตำบลโชคชัย ดำเนินโครงพัฒนาศักยภาพ การสร้างงาน​ สร้างอาชีพ​สตรี “ตำบลโชคชัย” ทั้งนี้ได้เชิญนายธนโชติ โชติบุญยศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร  เป็นวิทยากรบรรยาย การเขียนโครงการเงินอุดหนุน เงินหมุนเวียน การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พร้อมนี้นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมเป็นเกียรติ​ พบปะกลุ่มสตรี ตำบลโชคชัย พร้อมบรรยายบทบาทหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับและคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมถึงการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงพัฒนาศักยภาพ การสร้างงาน​ สร้างอาชีพ​สตรี “ตำบลโชคชัย”   โดยมีนายสุรชัย ไชยกมล นายก อบต.โชคชัย​ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว
​    ทั้งนี้นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย ยังเสียสละเวลามาพบปะสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระตุ้นพลังสตรีตำบลโชคชัยในครั้งนี้​ด้วย เพื่อให้สตรีตำบลโชคชัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ พัฒนาเป็นอาชีพเสริมหรือสามารถ​ทำเป็นอาชีพหลักได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมการสาธิตอาชีพฯ โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน ๓ ฐานการเรียนรู้ ดังนี้คือ ฐานเรียนรู้ที่ ๑ การทำน้ำยาล้างจาน, ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม และฐานการเรียนรู้ที่ ๓ การจับจีบผ้า เพื่อเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ในครัวเรือนของตนเอง โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ แขกผู้มีเกียรติพร้อมด้วยกลุ่มสตรีตำบลโชคชัยทั้ง ๙ หมู่บ้าน เข้าร่วมในโครงการฯ ครั้งนี้ จำนวน ๒๐๐ กว่าคน

ณ หอประชุมฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

⏭ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

Website : >> http://district.cdd.go.th/nikhomkhamsoi/>

Facebook : >> https://www.facebook.com/profile.php?id=100009672817224

YouTube : >> https://www.youtube.com/user/nayyaiwaiwai/videos…
#Change for Good​ ?
? สำนักข่าว พช.นิคมคำสร้อย รายงาน
(Visited 104 times, 1 visits today)