(สพอ.นิคมคำสร้อย) กลุ่มเห็ดฟางบ้านภูแผงม้า เฮ! กันถ้วนหน้า วันเดียวเก็บผลผลิตฯ ได้ ๖๐ กิโลกรัม มีรายได้เข้ากลุ่มเพิ่ม ๕,๐๐๐ บาท

? มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง ?

สพอ.นิคมคำสร้อย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

      นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นางสาวกัญญาณัฐ ห้วยทราย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ติดตามการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟางอำเภอนิคมคำสร้อย เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดมุกดาหาร”

>> ผลผลิตฯ​ เก็บได้วันนี้​ ​ ​จำนวน​ ๖๐​ กิโลกรัม  .. จากโครงการ​ฯ​.. ก่อเกิดรายได้​ เข้ากลุ่มฯ
>> รวมรายได้ครั้งนี้​ ๕,๐๐๐ บาท
“โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟางอำเภอนิคมคำสร้อย เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดมุกดาหาร”
>> บ้านภูแผงม้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
>> Website : http://district.cdd.go.th/nikhomkhamsoi/
>> Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009672817224
>> YouTube : https://www.youtube.com/user/nayyaiwaiwai/videos…
#Change for Good​ ?
? สำนักข่าว พช.นิคมคำสร้อย รายงาน
(Visited 186 times, 1 visits today)