(สพอ.นิคมคำสร้อย) พช.นิคมฯ รุกฆาต! ชวน นายอำเภอฯ ลุยพื้นที่บ้านคำบง

? มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง ?
สพอ.นิคมคำสร้อย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
      นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมติดตามการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟางอำเภอนิคมคำสร้อย เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดมุกดาหาร”
     โดย​ได้น้อมนำหลักปรัชญา​ของเศรษฐกิ​จพอเพียง​ รวมทั้งหลักการบริหาร​จัดการกลุ่มฯ​ โดยใช้หลัก “๕ ก.” เพื่อให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มอาชีพฯ​ ในโครงการดังกล่าวฯ ให้เป็นรูปธรรมและก่อเกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชน ทั้งนี้ทางกลุ่มเห็ดฟาง บ้านคำบง หมู่ที่ ๔ ตำบลโชคชัย ยังแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดฟาง รังสรรค์เป็นเมนูต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มฯ อย่างน่าชื่นใจ
ณ บ้านคำบง หมู่ที่ ๔ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
>> Website : http://district.cdd.go.th/nikhomkhamsoi/
>> Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009672817224
>> YouTube : https://www.youtube.com/user/nayyaiwaiwai/videos…
#Change for Good​ ?
? สำนักข่าว พช.นิคมคำสร้อย รายงาน
(Visited 153 times, 1 visits today)