(สพอ.นิคมคำสร้อย)​ พช.นิคมฯ​ สร้างงาน​ สร้างอาชีพ​ โดยไม่ทิ้ง​สตรีนาอุดม​ ไว้ข้างหลัง

? มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง ?

⏭ สพอ.นิคมคำสร้อย

วันพุธ​ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อยร่วมกับคณะกรรมการสตรีตำบลนาอุดม ดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างงาน​ สร้างอาชีพ​ การน้อมนำหลักปรัชญา​ของเศรษฐกิ​จ​พอเพียง​ สตรี​ “ตำบลนาอุดม” ทั้งนี้ได้เชิญนายธนโชติ โชติบุญยศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร และนายวีรยุทธ​ สุวรรณ​ศรี​ นักวิชาการ​พัฒนา​ชุมชน​ชำนาญ​การ​ เป็นวิทยากรบรรยาย การเขียนโครงการเงินอุดหนุน เงินหมุนเวียน การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พร้อมนี้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย บทบาทหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับและคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมถึงการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามโครงการส่งเสริมการสร้างงาน​ สร้างอาชีพ​ การน้อมนำหลักปรัชญา​ของเศรษฐกิ​จ​พอเพียง​ สตรี​ “ตำบลนาอุดม”
นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมการสาธิตอาชีพการทำแหนมหมู สาธิตการแปรรูปหน่อไม้ น้ำยาเอนกประสงค์​ และยังมีการแลกเปลี่ยนรู้ฟาร์มโค ซึ่งเป็นฟาร์ม​ตัวอย่างที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบฯ​ และอื่นๆ​ อีกมากมาย​ฯลฯ​ เพื่อสร้างงาน​ สร้างอาชีพ​ สร้างรายได้แก่สตรีฯ
โดยมีนายจำนงค์​ ผลาเหิม​ นายก​ฯ อบต.นาอุดม​ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว​ ทั้งนี้นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมเป็นเกียรติ​ พบปะกลุ่มสตรีตำบลนาอุดมในครั้งนี้​ด้วย เพื่อให้สตรีตำบลนาอุดมและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ พัฒนาเป็นอาชีพเสริมหรือสามารถ​ทำเป็นอาชีพหลักได้อีกทางหนึ่งด้วย

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

⏭ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

Website : >> http://district.cdd.go.th/nikhomkhamsoi/>

Facebook : >> https://www.facebook.com/profile.php?id=100009672817224

>> YouTube : https://www.youtube.com/user/nayyaiwaiwai/videos…
#Change for Good​ ?
? สำนักข่าว พช.นิคมคำสร้อย รายงาน
(Visited 92 times, 1 visits today)