(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประมวลภาพกิจกรรม [กลุ่มเพาะเห็ดฟาง​ บ้านภูแผงม้า​ ม.๑๐​ ต.นิคมคำ​สร้อย​ อ.นิคมคำสร้อย​ จ.มุกดาหาร]​

โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟางอำเภอนิคมคำสร้อย เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน​ ในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดมุกดาหาร​

(Visited 332 times, 1 visits today)