(สพอ.นิคมคำสร้อย) ลงพื้นที่บ้านหนองนกเขียน เพื่อทบทวนการบริหารจัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
          นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อยพร้อมทีมงานฯ ลงพื้นที่บ้านหนองนกเขียน เพื่อทบทวนการบริหารจัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และแนะนำการต่อยอดครัวเรือนสัมมาชีพ
          ณ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๔ ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 37 times, 1 visits today)