(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมผู้นำ อช. ระดับตำบล งวดปฎิบัติงานที่ ๔/๒๕๖๒

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมเจ้าหน้าที่ สพอ.นิคมคำสร้อย ร่วมประชุมผู้นำ อช. และจัดทำรายงานผลการปฎิบัติงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ระดับตำบล งวดปฎิบัติงานที่ ๔/๒๕๖๒ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๒) พร้อมทำแผนปฎิบัติงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ระดับตำบล งวดปฎิบัติงานที่ ๑/๒๕๖๓ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒)

ในการนี้ทางเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมกับผู้นำ อช. อำเภอนิคมคำสร้อย ได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ทำกิจกรรม ๕ ส. บริเวณด้านหน้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย โดยพร้อมพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 19 times, 1 visits today)