(สพอ.นิคมคำสร้อย) เยือนถิ่นอีสานชายแดน​มิตรภาพ​ลุ่มแม่น้ำโขง​ สัมผัส​อัตลักษณ์​วิถี​ภูไท… @มุกดาหาร

>> เยือนถิ่นอีสานชายแดน​มิตรภาพ​ลุ่มแม่น้ำโขง​ สัมผัส​อัตลักษณ์​วิถี​ภูไท… @มุกดาหาร
#นิคมคำ​สร้อย_บ้านคำนางโอก​ ตำบลร่มเกล้า
#ม่วนคักฮักISAN
#สมุดโคจร​ On The​ Way
#กรม​การพัฒนา​ชุมชน

 

(Visited 44 times, 1 visits today)