(สพอ.นิคมคำสร้อย) จัดกิจกรรมต่อยอดการท่องเที่ยวบ้าน OTOP นวัตวิถี ภายใต้ชื่องาน..ล่องแพ เบิ่งอ่าง หย่างภู สู่เทศกาลกินปลา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ล่องแพ..ชมทิวทัศน์ ภูหมู..อ่างขี้เหล็ก..เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ๓ หมู่บ้าน

วันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๒

สำนักงานพัฒนาชุมชอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมกับอำเภอนิคมคำสร้อย จัดกิจกรรมต่อยอดการท่องเที่ยวบ้าน OTOP นวัตวิถี ภายใต้ชื่องาน..ล่องแพ เบิ่งอ่าง หย่างภู สู่เทศกาลกินปลา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ล่องแพ..ชมทิวทัศน์ ภูหมู..อ่างขี้เหล็ก..เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ๓ หมู่บ้าน

จุดที่ ๑ หยุดพักจุดเช็คอินหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีบ้านด่านมน หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมคำสร้อย ชมการแสดงวิถึชีวิตรำกลองยาว..และสาธิต OTOP การทำไข่เค็ม

จุดที่ ๒ จุดเช็คอินบ้านเดชจำนง ชมการแสดงและช๊อบ ซื้อสินค้า OTOP MOBILE อำเภอนิคมคำสร้อย โดยเฉพาะตะกร้าสานในรูปแบบที่ทันสมัย ปลาส้ม ฯลฯ

จุดที่ ๓ พักรับประทานอาหารพื้นถิ่นที่ขึ้นชือ่บ้านด่านยาวอำเภอนิคมคำสร้อย…และชมการแสดงศิลปพื้นบ้าน พิณ แคนมากมาย..และกิจกรรมเสริมภายในงาน..ปั่นจักรยานขึ้นภูหมูแข่งขันกีฬาวอลเล่ห์บอล ตะกร้อ แข่งขันการตกเบ็ดปลาอ่างขี้เหล็ก พิธีเปิดล่องแพ เบิ่งอ่าง หย่างภู จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐-๑๙.๐๐ น.

ณ สันเขื่อนอ่างขี้เหล็ก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1,252 times, 1 visits today)