(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑๒ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๓ อนุสรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.

นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นำทีมบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ซึ่งนำโดยนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย เข้าร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑๒
โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมทั้งได้มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๕ ทุนๆละ ๑,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอนิคมคำสร้อย มอบทุนการศึกษา จำนวน ๒๑ ทุนๆละ ๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมเยี่ยมชมสินค้า OTOP ของดีจังหวัดมุกดาหาร ของดีอำเภอนิคมคำสร้อย ที่ร่วมออกบูธ OTOP Mobile และบูธจัดแสดง สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ณ โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๓ อนุสรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 87 times, 1 visits today)