(สพอ.นิคมคำสร้อย) อบรมหลักสูตรการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ ณ​ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

สำนักงานพัฒนาชุมชน​อำเภอ​นิคมคำสร้อย​ มอบหมายให้นายลภนพัฒน์​ ไ​วศิษ​ฎ์สกุล​ นักวิชาการพัฒนา​ชุมชน​ปฎิบัติการ​ อบรมหลักสูตรการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ ณ​ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๔๖ คน
ในการนี้ นายมงคล ปัตลา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบเขตตรวจที่ ๑๓ บรรยายพิเศษและพบปะกลุ่มเป้าหมาย และนายวิลาศ บุญโต ผอ.ศพช.อุบลราชธานี เป็นวิทยากรกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่
ณ​ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี​ อำเภอ​เมือง​ จังหวัด​อุบลราชธานี

(Visited 26 times, 1 visits today)