(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมโครงการ​ตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน​ (KM​ Market)​ กิจกรรม​ที่​ ๒​ เสริมร้างแรงจูงใจ​ในการจัดการความรู้​ ระหว่างวันที่​ ๒-๔​ กันยายน​ ๒๕๖๒​

วันที่​ ๔ กันยายน​ ๒๕๖๒
นางสงวน​ มะเสนา พัฒนาการจังหวัด​มุกดาหาร​ มอบหมาย​ให้นายลภน​พัฒน์​ ไวศิษ​ฎ​์สกุล​ นักวิชาการพัฒนา​ชุมชน​ปฎิบัติการ​ เข้าร่วมโครงการ​ตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน​ (KM​ Market)​ กิจกรรม​ที่​ ๒​ เสริมร้างแรงจูงใจ​ในการจัดการความรู้​ ระหว่างวันที่​ ๒-๔​ กันยายน​ ๒๕๖๒​
โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน​ เป็นประธานฯ​ ในโครงการฯ​ ดังกล่าว​ ซึ่งในโครงการ​ตลาดนัดความรู้​งานพัฒนาชุมชน​ (KM​ Market) มีการนำเสนอองค์​ความรู้​ดีเด่นในงานพัฒนาชุมชน​ ประจำปี​ ๒๕๖๒​ มีการประกวดทั้งระดับหน่วยงานและบูทนิทรรศการ​ พร้อมทั้งกิจกรรม​ถอดบทเรียนการจัดการความรู้​ กรมการพัฒนาชุมชน​
ณ ห้องสัมมนา​ ๓๐๐๓​ ชั้น​ ๓​ กรมการพัฒนาชุมชน​ และลานอเนกประสงค์​ ชั้น​ ๒​ อาคารรัฐ​ประศาสนภักดี​ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

(Visited 130 times, 1 visits today)