(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุม​ฯ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐​ น.
นางเกศลา​ ทองคำเจริญ​ พัฒนาการ​อำเภอ​นิคมคำสร้อย​ร่วมเข้าประชุม​ฯ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.)
โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง อำเภอ​นิคม​คำ​สร้อย​ จังหวัด​มุกดาหาร

(Visited 187 times, 1 visits today)