(สพอ.นิคมคำสร้อย) พช. เปิดเว็บไซต์ OTOPTODAY.COM แหล่งรวมสินค้า OTOP คุณภาพมากที่สุดในประเทศไทย ช้อปตรงจากผู้ผลิต กระจายรายได้สู่ชุมชน พร้อมให้บริการ 7 วัน 24 ชั่วโมง

พช. เปิดเว็บไซต์ OTOPTODAY.COM แหล่งรวมสินค้า OTOP คุณภาพมากที่สุดในประเทศไทย ช้อปตรงจากผู้ผลิต กระจายรายได้สู่ชุมชน พร้อมให้บริการ 7 วัน 24 ชั่วโมง
>> สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่ http://www.otoptoday.com

http://www.otoptoday.com/newweb/

(Visited 167 times, 1 visits today)