(สพอ.นิคมคำสร้อย) “รวมพลคนรักแม่ เนื่องในวันสตรีไทย ปี ๒๕๖๒”

๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานโครงการรวมพลคนรักแม่ เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ของจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการ “รวมพลคนรักแม่ เนื่องในวันสตรีไทย ปี ๒๕๖๒”

โดยมีนางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การเดินรณรงค์แสดงพลังองค์กรสตรี การแข่งขันอาหารพื้นถิ่นรสมือแม่ การแข่งขันปักผ้าลายดอกช้างน้าว การสาธิตด้านอาชีพ การแสดงฟ้อนรำศิลปะพื้นบ้าน โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สมาคม ชมรม องค์กรสตรีจากทั้ง ๗ อำเภอกว่า ๕๐๐ คน และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมพิธิเปิด เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย นำโดยนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกท่าน และตัวแทนสตรีอำเภอนิคมคำสร้อย ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 36 times, 1 visits today)