(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมประชุมบูรณาการสัญจร​ตำบลโชคชัย ณ ห้องประชุมองค์การ​บริหารส่วนตำบลโชคชัย​

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ลงพื้นที่บ้านหนองหลี่ เพื่อซักซ้อมการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน สู่ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางเกศลา ทองคำเจริญ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมรับนิเทศ​ตรวจเยี่ยมติดตาม​การดำเดินงานของศูนย์​ยุติธรรมชุมชนตำบลนาอุดม​ ประจำปี​งบประมาณ​ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ​ องค์การบริหาร​ส่วนตำบลนาอุดม​

วันที่​ ๙​ กรกฎาคม​ ๒๕๖๒​ เวลา​ ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐​ น. นายลภน​ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ​ บ้านชัยมงคล หมู่ที่​ ๑​ ตำบลโชคชัย

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางเกศลา​ ทองคำ​เจริญ​ พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ผลการคัดเลือกโครงการเชิดชู​เกียรติ​คนกองทุนพัฒนา​บทบาท​สตรี​ กิจกรรม​ที่​ ๑​ การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนา​บทบาท​สตรีดีเด่นระดับจังหวัด​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศจังหวัด​มุกดาหาร​ เรื่องผลการคัดเลือกโครงการเชิดช [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ผลการคัดสรร​ หมู่บ้าน​เศรษฐกิจ​พอเพียง​ “อยู่​เย็น​ เป็นสุข” และกิจกรรม​พัฒนา​ชุมชน​ดีเด่น​ ปี​ ๖๒

[ผลการคัดสรร​ หมู่บ้าน​เศรษฐกิจ​พอเพียง​ “อยู่​เย [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช.๒ค จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศุภกร มูลสุวรร [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี​ ๒๕๖๒​ ณ บ้านหนองนกเขียน​ หมู่​ที่​ ๔​ ตำบลร่มเกล้า

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒​ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพัฒนา​ชุ [...]

อ่านต่อ