(สพอ.นิคมคำสร้อย) ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่คัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหนองหลี่ หมู่ที่ ๗ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
           นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ลงพื้นที่คัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหนองหลี่ หมู่ที่ ๗ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
          โดยมีนายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อยกล่าวต้อนรับ ในการนี้นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร และนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมให้การต้อนรับ ในครั้งนี้ด้วย
          ณ ที่ทำการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหนองหลี่ หมู่ที่ ๗ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 50 times, 1 visits today)